نوشته‌ها

پوزیشن گوینده

/
موقعیت عالی دیگر برای دوستداران لذت های دهانی ،  زیرا هر دو شریک …

پوزیشن پیروزی

/
با اعتماد به نفس و پرشور ، برای دوست داشتن یکدیگر به یک تخت خواب…
Crab

پوزیشن خرچنگ

/
زن با صورت دراز کشیده است ، یک پای او صاف است ، دومی خم شده …
Butterfly

پوزیشن پروانه

/
اگر با شریک مرد خود بسیار نزدیک هستید و از تماشای خودتان در آینه لذ…

پوزیشن شیب

/
وقتی زن و شوهر تمایل جنسی دارند ، دلیل بزرگی برای پیدا کردن روشی وجو…

پوزیشن لاکپشت

/
زن روی پاهایش می نشیند ، پستان  را محکم به ران خود می چسباند …

پوزیشن پرواز عقاب

/
زن به پشت دراز کشیده ، دستها روی شکم او ضربدری شده است ، پاها صا…

پوزیشن تاج

/
مرد به پشت دراز کشیده و پاها کمی از زانو خم شده و از هم دور شد…

پوزیشن پرتگاه

/
مهار احساسات هنگام عشق ورزیدن دشوار است و این موقعیت نیازی به کنت…

پوزیشن کرم

/
رابطه جنسی در صبح یک شروع کامل از روزی است که نوید می دهد بسیار خوب …