نوشته‌ها

پوزیشن گل لاله

/
این یک موقعیت بسیار معقول است. زن می تواند کنترل حرکت را داشته ب…

پوزیشن قاشقی

/
این موقعیت بخصوص در صبح ، هنگامی که نعوظ شما احساس می شود ، اهم…

پوزیشن نجوا

/
مرد با پشت خود روی بالش دراز کشیده است ، به طوری که او در وضع…

پوزیشن برکه

/
زن به راحتی روی پشت خود دراز می کشد ، پاهای خود را باز می کند …

پوزیشن دایره (69)

/
در اینجا موقعیتی آرام و ساده است که رابطه جنسی دهانی را بسیار س…

پوزیشن دیسکو

/
نمی توان رقص بهتری از رقص عشق را تصور کرد ، حرکات بیشتر ، پوزیشن ه…

پوزیشن قایقی

/
با لمس هر سانتی متر از بدن ، احساس عمیق تر می کنید و احساس ب…

پوزیشن شمع

/
داشتن میل به یکی شدن با شریک زندگی ، جستجوی مکان مناسب  برای …

پوزیشن تسمه

/
زن در بالا برای مردانی که می خواهند استراحت کنند و از آن لذت بب…

پوزیشن آکواریوم

/
زن دراز کشیده و پا های خود را باز می کند و مرد در بین آنها روی …