پوزیشن برکه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن به راحتی روی پشت خود دراز می کشد ، پاهای خود را باز می کند و زانوها را کمی خم می کند. شریک مرد در حالی که روی شکمش دراز کشیده است ، پاهای او نیز در زانو خم شده است ، باسن خانم خود را با دست خود نگه می دارد و شروع به تحریک مهبل و چوچوله بازبان و دهان می کند  این موقعیت می تواند احساس ارگاسم را در زن ایجاد کند

 

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید