هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی آکاردئون

مرد به پهلو دراز کشیده ، پاها با هم هستند ، زانوها خم شده اند. زن با سر در کنار پاهای او دراز کشیده ، صورت خود را روی پاهای او می گذارد ، در حالی که دستانش زانوهای شریک مرد را در آغوش گرفته است ، یکی از پاها را زیر پاهای او قرار می گیرد ، دومی را روی پاهای او می گذارد و زانوها را خم می کند تا او پا روی باسن شریک مرد قرار دارد. مرد با دستان خود کمر همسر خود را می گیرد .

دیدگاه خود را درج کنید