پوزیشن جنسی از دمر

از دمر

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

اگر شریک زن بعد از روز خسته است، به او ماساژ دهید و سپس به تدریج به قسمت صمیمی برنامه خود بروید، در وضعیت استخوانی Prone حتی نیازی به تغییر وضعیت نیست. زن روی شکم دراز کشیده و دستانش را به جلو کشیده است. تکیه گاه روی دست ها است و او قسمت بالایی بدن خود را بالا می آورد، پاها را صاف و کمی از هم جدا کرده است. مرد بالای سر می نشیند به طوری که پاهای او بین پاهایش قرار می گیرد، شریک مرد دست هایش را روی باسن خانمش می گذارد و با حرکات تند به درون او نفوذ می کند. شریک مرد همچنین می تواند به آرامی پشت، گردن او را نوازش کند و هر کاری که تخیلش قادر به انجام آن است انجام دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید