هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی از دمر

اگر شریک زن بعد از روز خسته است، به او ماساژ دهید و سپس به تدریج به قسمت صمیمی برنامه خود بروید، در وضعیت استخوانی Prone حتی نیازی به تغییر وضعیت نیست. زن روی شکم دراز کشیده و دستانش را به جلو کشیده است. تکیه گاه روی دست ها است و او قسمت بالایی بدن خود را بالا می آورد، پاها را صاف و کمی از هم جدا کرده است. مرد بالای سر می نشیند به طوری که پاهای او بین پاهایش قرار می گیرد، شریک مرد دست هایش را روی باسن خانمش می گذارد و با حرکات تند به درون او نفوذ می کند. شریک مرد همچنین می تواند به آرامی پشت، گردن او را نوازش کند و هر کاری که تخیلش قادر به انجام آن است انجام دهد.

دیدگاه خود را درج کنید