هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی اشاره گر

این موقعیت برای زوجی با مردانی خوش اندام و آمادگی جسمانی و دستان بسیار قوی مناسب خواهد بود. شریک مرد روی زانوهایش می ایستد و زنش را در آغوش می گیرد و او را وارونه می کند. صورتش هم سطح آلت تناسلی اش است و با بازوهایش کمرش را می گیرد، مرد هم کمر زن را در آغوش می گیرد و او را در هوا نگه می دارد. پاهای شریک زن روی شانه های مرد است، از طرفین باز شده و گردن او را در آغوش می گیرد و مرد به فاق معشوقه اش دسترسی کامل دارد. این موقعیت برای یک فرآیند طولانی خیلی خوب نیست، اما به عنوان چیزی برای گرم کردن کاملا مناسب است.

دیدگاه خود را درج کنید