پوزیشن جنسی افق

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

انجام یک عمل دم دستی برای شریک معمولی خود را می توان در موقعیت های مختلف نشان داد. اگر زوج شما اغلب رابطه جنسی دهانی را انجام دهد ، پس گزینه بسیار جالبی را به یاد داشته باشید. مرد به پهلو دراز می کشد و قسمت بالایی بدنش را روی آرنج بلند می کند و پاهایش را خم می کند و باز می کند. زن در کنار او دراز می کشد تا زانوهایش نزدیک شانه های شریک مرد، پاها خم شده و صورت در سطح ناحیه تناسلی شریک مرد قرار گیرد. شریک زن با یک بازو باسن شریک مرد خود را می کشد و خروس او را نوازش می کند، به نوبه خود شریک مرد می تواند فاق معشوقه خود را با بازوهای خود تحریک کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید