پوزیشن جنسی تیغه

Blade

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

رابطه جنسی دهانی نیز باید متفاوت باشد ، به طوری که شرکا آن را به عنوان یک روال عادی درک نپندارند و دائماً به دنبال راه های جدید باشند و برداشت های با کیفیت بالا را به دست آوردند. مرد به پهلو دراز کشیده ، بالاتنه خود را روی یک آرنج بالا می آورد ، پاها از هم جدا شده و در زانو خم می شوند ، پاها به صورت عرضی قرار می گیرند. زن به پهلو دراز کشیده است به طوری که سر او در حلقه پاهای مرد قرار دارد ، پاهای او راست هستند ، به هم فشرده شده و دست روی ران شریک مرد قرار گرفته است. مرد همچنین دست دیگر خود را روی دست شریک زن خود روی ران می گذارد ، البته می تواند آن را نوازش کند ، البته هیجان زده می شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید