پوزیشن جنسی جوی استیک

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

معمولاً وقتی چیزی را می‌خواهیم، فوراً آن را به دست نمی‌آوریم، میل به داشتن چنین موضوعی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، دست به دست می‌شویم، شریک زن خود را اذیت می‌کنیم، این نمی‌تواند صدمه ببیند. زن به پهلو دراز می کشد، کف دستش زیر سر، دومی بالای مو، دست ها در آرنج خم شده، پاها صاف، اما از هم جدا شده اند. مرد در کنار شریک زن خود سر تا دم قرار دارد، یکی از پاهای او زیر دست و دیگری بین پاهایش است که کمی در زانو خم شده است. مرد با یک دست کمر شریک زن خود را گرفته و دست دیگر را روی باسن او می‌گیرد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید