پوزیشن جنسی دروازه طلایی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این موقعیت چیزی اسرارآمیز و فریبنده وجود دارد ، نمی توان آن را راحت نامید ، مخصوصاً برای زن ، اما شاید اگر چنین موضعی را اتخاذ کنیم ، جهان و احساسات نیز وارونه شود. مرد به پشت دراز می کشد و پاها کمی در زانو خم شده و آنها را از هم باز می کند. زن پشت به سر شریک مرد می ایستد و با زیرکی موقعیتی را برای قرار گرفتن سر او بین پاهای مرد می گیرد ، دستانش به باسن او نزدیک است و پاها نزدیک به شانه های او. مرد معشوقه خود را با رابطه جنسی دهانی نوازش می کند و از هر دو دست خود استفاده می کند و لذت را افزایش می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید