هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی دروازه طلایی

در این موقعیت چیزی اسرارآمیز و فریبنده وجود دارد ، نمی توان آن را راحت نامید ، مخصوصاً برای زن ، اما شاید اگر چنین موضعی را اتخاذ کنیم ، جهان و احساسات نیز وارونه شود. مرد به پشت دراز می کشد و پاها کمی در زانو خم شده و آنها را از هم باز می کند. زن پشت به سر شریک مرد می ایستد و با زیرکی موقعیتی را برای قرار گرفتن سر او بین پاهای مرد می گیرد ، دستانش به باسن او نزدیک است و پاها نزدیک به شانه های او. مرد معشوقه خود را با رابطه جنسی دهانی نوازش می کند و از هر دو دست خود استفاده می کند و لذت را افزایش می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید