هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی سراب

بسیاری از زوج ها به ندرت رابطه دهانی را انجام می دهند و فکر می کنند که این رابطه یکنواخت و غیر جالب است. موقعیت های بسیار زیادی برای رضایت دهانی شرکا وجود دارد که در اینجا یکی از آنها وجود دارد. مرد روی چهار دست و پا می ایستد، با تکیه گاه روی زانوها و دست ها. بازوهای او صاف و در عرض شانه قرار گرفته اند. زن دراز می کشد و سرش بین پاهایش به پشت است، با دستانش او را از باسن می گیرد، پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. در این حالت خود زن و همچنین شریک مردش می توانند حرکت کنند و با لگن حرکات نوسانی انجام دهند.

دیدگاه خود را درج کنید