پوزیشن جنسی سراب

سراب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

بسیاری از زوج ها به ندرت رابطه دهانی را انجام می دهند و فکر می کنند که این رابطه یکنواخت و غیر جالب است. موقعیت های بسیار زیادی برای رضایت دهانی شرکا وجود دارد که در اینجا یکی از آنها وجود دارد. مرد روی چهار دست و پا می ایستد، با تکیه گاه روی زانوها و دست ها. بازوهای او صاف و در عرض شانه قرار گرفته اند. زن دراز می کشد و سرش بین پاهایش به پشت است، با دستانش او را از باسن می گیرد، پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. در این حالت خود زن و همچنین شریک مردش می توانند حرکت کنند و با لگن حرکات نوسانی انجام دهند.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید