هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی فلاش

زن به پشت دراز کشیده است و یکی از پاهایش را دراز کرده و پای دیگرش را زانو زده است. مرد به پهلو در کنار معشوقه خود دراز کشیده و سرش را در بازوی خم شده در آرنج نگه داشته است. پای او زیر پای خم شده او و روی پای دیگرش قرار دارد. او ، به نوبه خود ، پای خم شده را در زانوی شریک مرد قرار می دهد. در این حالت ، چهره مرد نزدیک به سینه زن است و می تواند او را نه تنها با دست آزاد ، بلکه با دهان نیز نوازش کند که لذت را افزایش می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید