پوزیشن جنسی قهرمان

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

قهرمان شدن در زندگی یک دستاورد بسیار بزرگ است ، روی خود کار کنید :). قهرمان بودن در رختخواب یک امتیاز بزرگ برای کسی است که در کنار شما خواهد بود، اما به یاد داشته باشید که قهرمانان مسئولیت دوگانه دارند و حق اشتباه ندارند. زن با باسن خود روی بالش دراز کشیده است، دست ها در امتداد بدن کشیده شده اند، یک پا در زانو خم شده، پای دیگر صاف است. شریک مرد در کنار معشوق روی زانوهایش قرار دارد، پاهایش از هم جدا شده است. مرد یک دست فاق زن را می گیرد و نوازش می کند و با دست دوم مچ پای راست را می گیرد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید