پوزیشن جنسی مارمالاد

پوزیشن جنسی Marmalade

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

هیچ چیز شیرین‌تر از این نیست که اسیر دستان معشوق خود باشی، حرکت درون بدنت را احساس کنی و فقط به شریکی که احساسی شبیه تو دارد، عشق بورز. مرد به پهلو دراز می کشد و یک پایش صاف است، پای دیگر از زانو خم شده و روی پای اول می ایستد. زن به پهلو دراز می کشد تا صورتش به سمت پاهای مرد باشد. یکی از پاهای شریک زن صاف است، در امتداد بدن مرد قرار دارد، پای دوم کمی در زانو خم شده است، آن را روی دست شریک مرد می اندازد. به نوبه خود دستش را روی کمر معشوقه اش می گذارد و با حرکاتی او را به آرامی برای نفوذ بیشتر به سمت خود هل می دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید