پوزیشن جنسی گوش خرگوش

گوش خرگوش

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

. این موقعیت بسیار خارق العاده است و برای اینکه بفهمید چقدر راحت است، باید خودتان آن را امتحان کنید. مرد می ایستد و پاهایش را روی زانو خم می کند و تا حد امکان آنها را از هم جدا می کند. زن حالت توس به خود می گیرد، به طوری که سرش بین پاهای او قرار می گیرد، پاهایش را تا حد امکان بالا می آورد و با دستانش پشت او را در آن حالت ثابت می کند. شریک مرد دست هایش را روی باسن او می گذارد، پاهای خانم در امتداد بدنش دراز می شود و از بالا به درون او نفوذ می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید