هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن دیسکو

نمی توان رقص بهتری از رقص عشق را تصور کرد ، حرکات بیشتر ، پوزیشن ها را یاد بگیرید ، یاد بگیرید که خواسته های شریک زندگی خود را حتی بدون کلمات تشخیص دهید . زن ایستاده است ، پاها در عرض شانه و زانوها کمی خم هستند. شریک زندگی مرد روبرو او قرار دارد به طوری که زانوها کمی خم او  و بین پا شریک قرار داشته است. شرکاء دست های خود را بر روی ران های یکدیگر قرار می دهند ، سینه های زن تنه مرد را نوازش می دهد ، و چشمانشان به چشم یکدیگر نگاه می کند. از طرف دیگر ، یکی از شرکا می تواند در کنار دیوار بایستد تا یک پشتیبانی اضافی ایجاد کند.

دیدگاه خود را درج کنید