هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سرباز

اگر مرد شما خسته است و می خواهد آرام شود ، شما بهترین شخصی هستید که در این زمینه به او کمک کنید و روند آرامش را بسیار کارآمد و موثر کنید. فقط کافی است که مرد به پشت دراز بکشد و موقعیت راحتی را برای خود پیدا کند. زن در همان نزدیکی دراز کشیده و سر خود را در پایین شکم او قرار می دهد ، او با یک دست آلت تناسلی او را نوازش می کند و با دهان آلت او را تحریک می کند. بدون شک او چون ابتکار عمل را از طرف شما است را دوست خواهد داشت. اگر تجربه زیادی از رابطه جنسی دهانی ندارید ، نگران نباشید ، مهمترین چیز این است که  از آزمایش نترسید.

دیدگاه خود را درج کنید