پوزیشن سگ تازی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن بر روی چهار پا ایستاده است ، پاها در کنار هم ، دستها در طول شانه ، ساپورت روی کف دست ها ، پشت کمی قوس دار است ، سر به عقب پرتاب می شود. این مرد به گونه ای روی زانوهای خود در پشت شریک زن خود ایستاده است ، که پاهای او بین پاهای او قرار دارد ، یک دست او را روی کمر می گذارد یا با ملایمت و رضایت شریک مو آن را می گیرد ، و با دیگری دست حرکت را می تواند کنترل کند

 

 

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید