دخول عمیق جنسی

وقتی زن در حین رابطه جنسی می خواهد بالای شریک مرد قرار بگیرد، برای او خوشایند نیست و مرد را هیجان زده می کند. فقط به محبوب خود اعتماد کنید و اجازه دهید او به شما نشان دهد که چه توانایی هایی دارد. زن می‌نشیند، دست‌هایش را عقب می‌گذارد، کمی بازوهایش را می‌کشد و روی کف دستش تکیه می‌دهد. پاها در زانو خم شده و از هم جدا می شوند، یکی روی پا است، دیگری دراز می کشد. شریک مرد رو به معشوقش می نشیند، یک پایش را زیر پای دراز کشیده اش می لغزد و پای دوم را مستقیم روی آن می گذارد. با دستش فاق عزیزش را نوازش می کند، حرکات را انجام می دهد، از طرف دوم تکیه گاه را انجام می دهد.

جهت ثابت است، یعنی اشتیاق، میل و لذت، و البته مرد هدایت می کند، اما در این موقعیت حتی زن هم می تواند رانندگی کند. شریک زن به سبک سگی می ایستد، آرنج ها و زانوهای خود را خم می کند و آنها را به طرفین باز می کند، او سر خود را صاف نگه می دارد. شریک مرد پشت سر او، زانو زده است، او را از کمر او می گیرد و نه تنها با حرکت عضلات، بلکه باسنش را با ضربان حرکاتش نفوذ می کند. این موقعیت برای اکثر افراد به دلیل راحتی، امکان نفوذ به عمق و احساس بسیار خوب شریک زندگی، حالت “مورد علاقه” است. علاوه بر این، مرد این فرصت را دارد که روندی را مشاهده کند که برخی از شرکا را در عرض چند دقیقه به لبه می کشاند.

زن به پشت دراز می کشد، زانوهایش را خم می کند و پاها را به سینه فشار می دهد. شریک مرد در بالای باسن زن، بین پاهای او در حالت افقی خم شده، رو به پایین می نشیند. بازوهایش از بدنش حمایت می کنند. اگر قد بدنش اجازه می دهد، از زانوها نیز برای حمایت استفاده می کند. شریک زن می تواند دست هایش را روی باسن مرد بگذارد و پشت قوی و عضلانی او را نوازش کند.

مدت ها پیش ثابت شده بود که رابطه جنسی بهترین راه برای حفظ اندام خوب است، باشگاه رفتن خوب است، اما این را نمی توان با رابطه جنسی مقایسه کرد. مرد به پشت دراز کشیده، سرش به عقب پرتاب شده است. پاها کمی در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. زن زیر باسن او می نشیند، دست ها جمع شده، صاف هستند و روی دست هایش فشار می آورد. پاهای شریک زن که روی بدن او می گذارد، مرد روی مچ پاها را در دست می گیرد. در بیشتر موارد، این زن است که در حال حرکت است و بدن خود را در آغوش خود بلند می کند.

اگر نبوغ خود را نشان دهید و از شریک مرد خود بخواهید در این حالت رابطه جنسی داشته باشد، او قدردان زحمات شما خواهد بود، مهم این است که قبل از کشش را امتحان کنید تا آسیب نبینید. زن کنار دیوار می ایستد، به جلو خم می شود، دست ها را در آرنج خم می کند و روی دیوار می گذارد و روی آن ها تکیه می دهد. پاها صاف هستند، یک پا محکم روی زمین می ایستد، پای دوم را حداکثر به سمت بالا می برد. پارتنر پشت خانم بین پاهایش می‌رود و آن را که بالا می‌آورد، روی بازویش می‌اندازد و آن را خم می‌کند و روی باسن همسر زن می‌گذارد و دست دوم را روی پشت او می‌اندازد.

زوج هایی که روی یک موقعیت ثابت نمی شوند، از آزمایش کردن نمی ترسند و در طول رابطه جنسی احساس آرامش می کنند، قوی ترین و این دلیلی است برای کمی فکر کردن. مرد ایستاده است و پاها به اندازه عرض شانه باز است، نیم تنه او بسیار به جلو متمایل است. زن روی دستانش می‌نشیند و بدنش را روی کف دست می‌گیرد، او را از زانو خم می‌کند و باسن شریک مردش را در آغوش می‌گیرد و پاهایش را روی هم می‌کشد. مرد با کمک دستانش به کمر خانمش کمک می کند تا در این حالت قرار بگیرد و با لب هایش می تواند شکم او را نوازش کند، گویی او را با بوسه دوش می دهد.

شما نمی توانید در این موقعیت آرام باشید، نمی توانید شریک مرد خود را لمس کنید، اما هر چه میل به تصاحب او بیشتر باشد، هر لمس او، هر ضربه ای که در درون شما وارد می شود، احساسی تر است. زن روی بالش دراز می کشد، دستانش را به عقب برمی گرداند، پاها را کاملاً در زانو خم می کند، آنها را از هم باز می کند و پاهایش را در دستانش می گیرد و در حالت جعبه قرار می گیرد، سر نیز بالا می رود. شریک مرد بین پاهای خانمش زانو می زند، کمی به جلو خم شده، باسن او را با دست می گیرد یا فاق او را نوازش می کند و حرکاتی انجام می دهد.

برای هدیه دادن به شریک زندگی خود نباید منتظر تعطیلات باشید، لباس ها را درآورید و پاپیون قرمز رنگی را روی بدن برهنه خود ببندید و سپس به او پیشنهاد دهید که این موقعیت را امتحان کند، مرد قدردان آن خواهد بود. زن روی تخت دراز می کشد و پاها را روی لبه قرار می دهد، آنها را به زانو خم می کند و آنها را تا حد زیادی از هم دور می کند. شریک مرد بین پاهای او قرار می گیرد، زانوهایش را کمی خم می کند، در موقعیتی راحت قرار می گیرد، کمر عزیزش را می گیرد و بالاتنه او را روی او می گیرد، در حالی که زن در حالت افقی باقی می ماند. پاهایش را خم می‌کند و به پشت مرد تکیه می‌دهد، دست‌های صاف را روی زانوهای او گذاشته و روی آن‌ها تکیه می‌دهد.

برخی از شیرینی ها هرگز طعمشان فراموش نمی شود، به خصوص زمانی که نیمه دوم فریبنده شما در نقش یک شیرینی باشد و به لطف این موقعیت می توانید طعم مورد علاقه خود را به عمق کامل تجربه کنید. زن به پشت دراز می کشد و پاهای خود را به سینه می کشد و باسن را با دست گرفته است. مرد در کنار شریک زن خود دراز می کشد و از بازوهای خود به عنوان تکیه گاه استفاده می کند و در کنار شانه های او قرار دارد. پاهای شریک مرد کمی خم شده و از هم جدا شده اند، گویی او روی زانو است. زن پاهایش را روی گردن مرد گذاشته و روی گردن شریک مرد می‌پیچد.

تسلیم احساسات شوید، ریتم را احساس کنید، سعی نکنید خود را کنترل کنید زیرا این غیر واقعی است. مرد راحت دراز می کشد و زن روی او می نشیند و فرمان را به دست می گیرد. در موقعیت دختر گاوچران، زن کسی است که قوانین را می نویسد، او سرعت و سرعت را تعیین می کند و مرد فقط با حرکت دادن باسن به او کمک می کند تا عمیق تر نفوذ کند و لذت را با قدرتی تازه احساس کند. این یک موقعیت بسیار محبوب است، می توان آن را با آزادی کامل اسلحه و امکان نوازش یکدیگر توضیح داد. از کیس استفاده کنید تا به همسرتان نشان دهید که سینه او حساس ترین ناحیه است.