پوزیشن شیب

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

وقتی زن و شوهر تمایل جنسی دارند ، دلیل بزرگی برای پیدا کردن روشی وجود دارد که عمق لذت و تخلیه جنسی حس کنند. زن به پشت دراز کشیده و پاهای خود را به سمت پستان بلند می کند. شریک مرد طوری زانو می زند که باسنش بین پاهایش باشد. او زن خود را از بغل درست بالای آرنج می گیرد ، او نیز همین کار را می کند و زن کمی به سینه مرد فشار می آورد. شریک مرد مانند او از بالا به او نفوذ می کند ، بنابراین ، او عمیق نفوذ می کند و می تواند احساسات زن هیجان زده و برهنه خود را تماشا کند

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید