هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی عمق

اندازه آلت تناسلی مرد به  آن اندازه که فکر می کنید مهم نیست . چگونگی و روش استفاده از آن مهم است.  اگر می خواهید در شریک زندگی زن خود عمیقا نفوذ کنید ، این وضعیت مفید خواهد بود. شریک زن روی شکم دراز می کشد و قسمت بالایی بدن را کمی روی آرنج بلند می کند ، پاها را از هم باز می کند. شریک مرد بین پاهای شریک زندگی زن خود نشسته و زانوها را تحت فشار قرار می دهد ، همراه با این ، او یکی از پاهای شریک زن را می گیرد ، ران خود را به جلو قرار می دهد و بدون اینکه دستش را بر دارد ، پای خود را روی آن می اندازد. در عمل کاملا جالب است ، دریغ نکنید که آن را امتحان کنید.

دیدگاه خود را درج کنید