هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن قایقی

با لمس هر سانتی متر از بدن ، احساس عمیق تر می کنید و احساس بیشتری می کنید ، به عنوان یک ارگانیسم واحد کار می کنید ، که توسط میل انجام می شود. زن به راحتی روی شکم دراز می کشد ، پاهای خود را باز می کند و قسمت بالایی بدن را از نظر جنسی بلند می کند و با اطمینان به آرنج تکیه می دهد. مرد در بالا است ، پاهای خود را بین پاهای زن شانه خم کرده روی زانوهای خود قرار داده و از بالای آن آویزان شده است ، و روی دستهای خود که از شانه هایش دراز است تکیه داده است. این زن و شوهر آزاد هستند که همدیگر را ببوسند مرد به شانه های معشوقه خود دسترسی دارد و البته ناله ها با نفس گرم او مخلوط می شوند.

دیدگاه خود را درج کنید