پوزیشن قایقی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

با لمس هر سانتی متر از بدن ، احساس عمیق تر می کنید و احساس بیشتری می کنید ، به عنوان یک ارگانیسم واحد کار می کنید ، که توسط میل انجام می شود. زن به راحتی روی شکم دراز می کشد ، پاهای خود را باز می کند و قسمت بالایی بدن را از نظر جنسی بلند می کند و با اطمینان به آرنج تکیه می دهد. مرد در بالا است ، پاهای خود را بین پاهای زن شانه خم کرده روی زانوهای خود قرار داده و از بالای آن آویزان شده است ، و روی دستهای خود که از شانه هایش دراز است تکیه داده است. این زن و شوهر آزاد هستند که همدیگر را ببوسند مرد به شانه های معشوقه خود دسترسی دارد و البته ناله ها با نفس گرم او مخلوط می شوند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید