پوزیشن جنسی میوه ممنوعه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در اینجا موقعیت شگفت انگیزی برای این وجود دارد که همسر زن شما را خوشحال می کند و او را از لذت لرزاند. زن موقعیت زانو و آرنج خود را بلند می کند ، پاهای او کمی از هم دور شده و بدن خود را مستقیم با سر به سمت پایین تقویت می کند. شریک مرد بین پاهای زن زانو می زند تا پاهایش روی زانوانش قرار بگیرد. او به جلو خم می شود و معشوقه خود را از ران های او می گیرد که می تواند در این راه نوازش کند ، او این امکان را دارد که با یک دست کلیتوریس او را تحریک کند یا با انگشتانش واژن معشوقه خود را نوازش کند تا ارگاسم او را نزدیکتر کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید