پوزیشن نی همبون

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

رابطه جنسی دهانی نسخه دیگری از صمیمیت است و اگر کاملاً به شریک زندگی خود اطمینان دارید ، نه تنها از نظر جسمی ، بلکه از لحاظ عاطفی نیز نزدیک شوید ، چنین موقعیتی به شما کمک می کند احساسات جدید را یاد بگیرید. مرد به پشت دراز کشیده است ، پاها کمی از هم دور شده اند. زن بالای سر مرد دراز می کشد به طوری که سر او بین پاهایش قرار می گیرد و فاق نزدیک صورت همسر مرد است. پاهای او به ترتیب از هم رانده می شوند و کمی از زانو خم می شوند و از سر شریک مرد امتداد می یابند. دستان زن زیر باسن شریک مرد است و دستان مرد روی باسن خانم است.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید