پوزیشن نی همبون

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

رابطه جنسی دهانی نسخه دیگری از صمیمیت است و اگر کاملاً به شریک زندگی خود اطمینان دارید ، نه تنها از نظر جسمی ، بلکه از لحاظ عاطفی نیز نزدیک شوید ، چنین موقعیتی به شما کمک می کند احساسات جدید را یاد بگیرید. مرد به پشت دراز کشیده است ، پاها کمی از هم دور شده اند. زن بالای سر مرد دراز می کشد به طوری که سر او بین پاهایش قرار می گیرد و فاق نزدیک صورت همسر مرد است. پاهای او به ترتیب از هم رانده می شوند و کمی از زانو خم می شوند و از سر شریک مرد امتداد می یابند. دستان زن زیر باسن شریک مرد است و دستان مرد روی باسن خانم است.

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید