هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن نی

مرد روی پشت خود قرار دارد و قسمت بالایی بدن خود را روی آرنج ها بالا می برد ، همچنین او زانوهای خم شده خود را بلند کرده و آنها را باز می کند. شریک زن بین پاهای خود روی زانو ایستاده و لذت دهانی را به شریک مرد خود می بخشد. اکثر آقایان دوست دارند زن را درحال این کار تماشا کنند بنابراین شریک زندگی شما ، مطمئناً از این موقعیت قدردانی می کند.

دیدگاه خود را درج کنید