پوزیشن نی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

مرد روی پشت خود قرار دارد و قسمت بالایی بدن خود را روی آرنج ها بالا می برد ، همچنین او زانوهای خم شده خود را بلند کرده و آنها را باز می کند. شریک زن بین پاهای خود روی زانو ایستاده و لذت دهانی را به شریک مرد خود می بخشد. اکثر آقایان دوست دارند زن را درحال این کار تماشا کنند بنابراین شریک زندگی شما ، مطمئناً از این موقعیت قدردانی می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید