هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن پیروزی

با اعتماد به نفس و پرشور ، برای دوست داشتن یکدیگر به یک تخت خواب احتیاج ندارید ، وارد خانه شوید، لباس های خود را در بیاورید و در آستانه در خانه رابطه جنسی برقرار کنید. زن در حالی که به پشت درگاه ایستاده است ، پاهای او از زانوها کمی خم شده و از هم باز شده است. شریک مرد بین پاهای او ایستاده است ، در حالی که پشت خود را به دیوار تیکه می دهد و. شریک زن پای خود را روی شانه مرد می اندازد ، یک دست خود را بر روی دست شریک زندگی خود قرار می دهد و مرد با دست پستان زن را  فشار می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید