هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن کف زننده

ما برای برآورده کردن خواسته هایمان نه تنها باید رابطه جنسی داشته باشیم بلکه برای جلب لذت ، رسیدن به آرامش، آنگاه زندگی جنسی شما روتین و خسته کننده نخواهد بود. زن بر روی زانوها پایین آمده و کاملاً به جلو تکیه داده است ، بازوها را روی سر خود دراز کرده و آنها را به شکل هاله در می آورد. این مرد به گونه ای در شریک زندگی قرار گرفته است ، که باسن او روی پاهای زنانه قرار گرفته است ، پاها به طور گسترده ای از هم جدا شده و زن بین پاهای اوست. دستهای این مرد بازگردانده شده است ، آنها روی دستهای او گذاشته شده و حمایت اصلی بر روی آنها انجام می شود

دیدگاه خود را درج کنید