پوزیشن کوه جادویی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

وقتی زن بی میلی می کند این یک نسخه تنبل از رابطه جنسی است. می توانید به سادگی از او دعوت کنید تا سریال های تلویزیونی مورد علاقه خود را تماشا کند و بی سر و صدا نزدیک شوید. شریک زن روی شکم دراز می کشد ، تنه را روی آرنج خود بلند می کند ، پاها را کمی تحت فشار قرار می دهد ، یکی از آنها را خم می کند. شریک مرد در پشت او قرار دارد به طوری که پای راست زن بین پاهای او قرار دارد. اگر کمی به جلو خم شود ، دستش را روی سینه او بگذارد یا موها را نگه دارد ، او یک دست را روی باسن او می گذارد و با دست دیگر او را نوازش می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید