هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن گاو باز

در این موقعیت ، مرد به دلیل موقعیت صاف بدن زن و حداکثر در دسترس بودن ، فرصت خوبی برای یافتن نقطه G شریک زن خود و نوازش او دارد. مرد بنشسته و زانوها را کمی خم کرده ، تنه او کمی به عقب خم شده است. زن روی شانه های شریک مرد خود نشسته است تا صورت او بین پاهای او باشد و کاملاً دراز بکشد ، و دست ها را روی کف زمین  قرار دارد.

دیدگاه خود را درج کنید