پوزیشن گربه

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

حتی ساده ترین موقعیت می تواند تجربه فراموش نشدنی را برای شرکا به ارمغان بیاورد ، یا برعکس ، یک تیک دیگر در لیست انواع مورد مطالعه است ، اما مهم نیست که چگونه ، اما با چه کسی ، فراموش نکنید. زن روی پشت خود دراز کشیده است ، روی آرنجهای او قسمت بالایی بدن خود را بالا می برد ، پاهایش راست است ، اما از هم جدا رانده می شود. مرد بسمت صورت زن خود دراز می کشد ، قسمت بالای بدن خود را روی بازوهای دراز کشیده نگه می دارد ، پاها در کنار هم قرار گرفته و بین پاهای زن شریک زندگی قرار دارد. به نظر می رسد او بر روی بانوی خود آویزان است و می تواند گردن ، لب های او را در این روند ببوسد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید