هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن گل لاله

این یک موقعیت بسیار معقول است. زن می تواند کنترل حرکت را داشته باشد  مرد هم می تواند مدیریت کند. در این موقعیت ، شریک زندگی مرد دراز کشیده تا شریک زن بین پاهای او دراز بکشد و به بازوهای مرد خود تکیه کند. این موقعیت بسیار معقول است ،  شریک زندگی مرد می تواند زن را لمس کند ، او را ببوسد و از طریق باسن او را  تحرکت کند .

دیدگاه خود را درج کنید