هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن شمع

داشتن میل به یکی شدن با شریک زندگی ، جستجوی مکان مناسب  برای رابطه ، داشتن میل و کمی تخیل عالی خواهد بود. این موقعیت کاملاً ساده است. مرد ایستاده و زنش با پشت خود در کنار او ایستاده است. در صورت لزوم ، زن می تواند بر روی نوک انگشتان خود بایستد تا عمیق تر نفوذ کند. او می تواند سر خود را روی شانه خود قرار دهد تا گردن او را نوازش کند. شریک زندگی مرد باید از امکان لمس کردن معشوقه خود ، نوازش سینه نرم و باسن بهره ببرد ، زیرا این مناسب ترین موقعیت برای کسب حداکثر لذت است.

 

 

دیدگاه خود را درج کنید