پوزیشن جنسی آهن

Iron رابط جنسی

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

حتی بعد از یک بار لمس هم ممکن است به ارگاسم برسید، اما این موضوع نیست، به گونه ای رابطه جنسی داشته باشید که هر حرکت شما مانند ارگاسم باشد، نوازش و احساسات را در این حالت خنثی نکنید. مرد می نشیند، پشت صاف است، پاها کمی در زانو خم شده، به طور گسترده از هم جدا شده اند. شریک زن بین پاهای شریک مرد خود می نشیند، پشت او به او می نشیند، پاهایش خم شده و کاملاً تا باسن فشرده شده است، دست ها صاف هستند، کف دست ها به زمین فشار داده می شوند و تکیه گاه اصلی هستند. مرد عزیزش را با دستانش به کمر می گیرد و مثل اینکه او را روی آلت تناسلی قرار می دهد، می تواند در این راه گردن او را ببوسد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید