پوزیشن جنسی هالووین مکزیکی

پوزیشن جنسی Mexican Halloween

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این یک موقعیت فوق العاده برای رابطه جنسی دهانی است، اما بهتر از گزینه های معمولی است. مرد مطمئناً از این گزینه دمیدن قدردانی خواهد کرد، نکته اصلی این است که مطمئن شود “تفنگ” او به دلیل شادی خیلی سریع شلیک نمی کند. شریک زن به پشت دراز می کشد، زانوهای خود را خم می کند و آنها را از هم جدا می کند. شریک مرد بالای همسر انتخابی خود دراز می کشد و پشتش روی زانوهایش قرار می گیرد تا سر او بین پاهایش قرار گیرد. پاهای مرد از زانو خم شده و از هم باز می شود، دستانش از آرنج خم شده و روی زمین تکیه می دهند. اگر مرد خودش را بالای سر زن نگه دارد، خیلی برای او راحت تر خواهد بود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید