هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی چوب شور

زن به پهلو دراز می کشد و خود را روی آرنج بلند می کند، پاها کمی در زانو خم شده و از هم جدا می شوند. مرد روی زانوهایش می ایستد به طوری که پای یکی از زنان بین پاهایش قرار می گیرد، پای دوم را روی کمرش می اندازد و دستش را روی زانوی خانمش می گذارد و پای او را در این حالت ثابت می کند. زن یک دستش را روی سینه و دست دوم را روی زانوی شریک مرد می گذارد و لذت می برد.

دیدگاه خود را درج کنید