پوزیشن جنسی انعکاس

پوزیشن جنسی انعکاس

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

وقتی از نظر عاطفی به هم نزدیک هستید، فقط می توانید نفس بکشید، سکوت کنید و چشمان یکدیگر را بخوانید، احساسات خود را از طریق زبان بدن خود که به معنای واقعی کلمه میل می کند، منتقل کنید. زن و مرد در مقابل هم روی زانو می ایستند تا از نزدیک به هم متصل شوند. مرد پای راست خود را در زانو خم می کند و زن پای راست خود را روی آن می اندازد. آنها دائماً چشمان یکدیگر را تماشا می کنند، او کمر شریک زن خود را در آغوش می گیرد و او به آرامی دستانش را روی شانه های او می گذارد. این موقعیت به شما امکان می دهد نه تنها رابطه جنسی داشته باشید، بلکه یک تماس بصری نفس گیر ایجاد کنید.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید