پوزیشن جنسی مار

رابطه جنسی Snake

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در این کف دست شما نارگیل پیدا نمی کنید، اما می توانید شریک زندگی خود را راضی کنید و به ارگاسم شگفت انگیزی دست پیدا کنید، اگرچه “نارگیل ها” را نیز خواهید یافت، اما فقط می توانید آنها را نوازش کنید. زن روی گردن همسرش می‌نشیند تا فاق او نزدیک صورتش باشد، او در حالتی راحت می‌ایستد و پاهایش را از هم باز می‌کند و به آرامی قسمت بالایی همسرش را پایین می‌آورد، در حالی که سرش را به پهلو می‌چرخاند. یک دست پای مردش را در آغوش می گیرد و با دست دوم آلت تناسلی او را می گیرد. شریک مرد با دستان او شکم و پشت معشوقه اش را می گیرد و با دهانش فاق او را نوازش می کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید