هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی تیرامیسو

مرد به پشت دراز کشیده است. پاها در زانو خم شده و از هم دور می شوند. شریک زن در بالا می نشیند به طوری که فاق او روی صورت شریک مرد قرار دارد ، پاهای او از هم دور می شوند و بدن به جلو خم می شود ، دست ها در دو طرف باسن مرد قرار می گیرند و از آنها حمایت می شود. شریک مرد دستان خود را روی کمر می گذارد ، در حالی که زن در این موقعیت فقط لذت می برد.

دیدگاه خود را درج کنید