هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سواری

کنترل اوضاع غیرممکن است ، وقتی نقش سوارکار  زن را بازی می کند ، تمام قدرت در دست زنان است و سرعت  اوج آتشین را به ارمغان می آورد. مرد سرش را روی بالش گذاشته و پاهایش را جلویش دراز می کند. زن آلت تناسلی مرد سوار می شود . برای تعادل بیشتر ، او دستان خود را بر روی سینه مرد قرار داده و از او پشتیبانی می کند. شریک مرد معشوقه خود را از طریق پاها نگه می دارد ، همچنین می تواند سینه ، بدن  به راحتی تماشا یا نوازش کند.

دیدگاه خود را درج کنید