هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن بولداگ

زن چهار دست و پا می شود و پاهای خود را کمی از هم باز می کند. مرد تقریباً همان وضعیت را می گیرد ، به زنی که در دست و پاهایش ایستاده خم می شود و کمی زانو می زند. شریک زن عملاً از مرد خود آویزان است و در روند رابطه جنسی ، اگر او کمی سر خود را برگرداند ، زن و شوهر می توانند لب های یکدیگر را آزادانه ببوسند.

 

 

دیدگاه خود را درج کنید