هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن تاب

بالا و پایین رفتن ، گویی بدن بی وزن می شود ، احساس لمس گرم دستها و احساس گرما  که در تن شرکا احساس می شود. مرد روی پشتش دراز کشیده و پاهایش را باز می کند. زن روی آلت تناسلی می نشیند و کمی تکیه می کند ، خودش را با دست هایی که در قسمت جلوی ساعد مرد قرار گرفته است ، پشتیبانی می کند. او زانوهای خود را خم کرده و یک پا را روی پای دیگر می اندازد ، به طوری که پای راست یا چپ در رو دیگری قرار می گیرد . شریک زندگی مرد ، باسن  معشوقه خود را به دست می گیرد و به حرکت او کمک می کند ، در عین حال می تواند روند کار را نیز تماشا کند.

دیدگاه خود را درج کنید