پوزیشن تورنادو

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

زن در پشت دراز کشیده است ، بازوها و پاها به صورت پهلو پخش شده است و یک پا در زانو خم شده است. شریک مرد در بالای خانم کمی مورب قرار دارد ، به طوری که پاهای راست و باز شده او زیر پای خمیده عزیزم قرار دارد. مرد قسمت بالایی بدن خود را به طول بازوی مستقیم نگه می دارد ، به درون بانوی خود نفوذ می کند ، یک موقعیت بسیار منحصر به فرد است ،

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید