پوزیشن جنسی آب پاش

پوزیشن جنسی Watering-can

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

این موقعیت اجازه می دهد تا در شریک مرد خود غرق در بدن معشوق خود کند ، بوی بدن او را استنشاق کنید ، میل او را احساس کنید ، لذت رابطه جنسی را بچشید و لذت را در هر سلول احساس کنید. مرد به پشت دراز کشیده و پاها را کمی خم کرده و آنها را بلند می کند. زن روی شریک مرد که رو به روی او است دراز می کشد ، روی آلت تناسلی می نشیند ، پاها را در طرف مرد باز می کند و در زانوها خم می شود ، دستان خود را در اطراف گردن شریک مرد خود در آغوش می گیرد تا بدن محکم به هر یک فشرده شود. دیگر. مرد می تواند دست های خود را بر پشت معشوقه خود یا روی باسن او قرار دهد. هیچ چیز مانع بوسه زوجین در هنگام رابطه جنسی نمی شود.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید