پوزیشن جنسی شکافتن بامبو

Splitting bamboo پوزیشن

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

هنگام عشق ورزی ضروری است نه فقط شریک مرد خود را احساس کنید و یاد بگیرید که چگونه با تارهای بدن او بنوازد، تنها در این صورت است که می توانید به رضایت کامل برسید. در وضعیت جنسی بامبو Splitting، زن به پهلو دراز می کشد و قسمت بالایی بدن خود را روی آرنج و یک پا نگه می دارد. مرد بین پاهای شریک زن می نشیند تا پای بلند شده او در کنار او باشد. شریک مرد خود را با بازوهایش بالا می کشد، در صورت تمایل، می تواند سینه زن را با یک دست نوازش کند یا حتی فاق او را برای رضایت بیشتر تحریک کند.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید