پوزیشن جنسی عقرب قاتل

میزان پیشرفت در خواندن

فهرست مطالب

در حین داشتن رابطه جنسی ، در یک موقعیت یکسان قرار نگیرید ، در روند کار تغییر دهید ، این امر زندگی جنسی شما را شدیدا جذاب تر می کند ، و رابطه قوی تری می سازد . زن جلوی بالش به زانو در می آید و با بدنش روی آن دراز می کشد ، پاها خم شده و از هم دور شده اند. شریک مرد روی او دراز می کشد ، سپس دستان خود را صاف می کند و روی کف دست یا مشت خود تکیه می دهد ، پاهای او نیز صاف است ، روی نوک انگشتان پا ایستاده است ، بنابراین شریک مرد باید بدن خود را کاملاً بر روی خانم نگه داشته و حرکاتی انجام دهد.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

محتوای این مقاله صرفا برای افزایش آگاهی شماست. قبل از هرگونه اقدام، از متخصصین مشاوره بگیرید.

دیدگاه خود را درج کنید