هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی کابوی معکوس

هنگام داشتن رابطه جنسی برای احساسات کوتاهی نکنید، عمل کنید، مثلاً خواسته ها و احساسات خود را فریاد بزنید، تمام خواسته های خود را آزاد کنید، این تنها راه برای ارضای کامل خودتان است. زن روی چهار دست و پا می ایستد و پاهایش به طرفین کشیده می شود، بدن متمایل است و سرش به سمت پایین است و روی آرنج ها تکیه می کند. شریک مرد به پشت او چسبیده است، پاهای او صاف و از هم باز شده است، یک دست روی کف دست در کف، دست دوم روی زانوی مرد است. برای این وضعیت باید هوشمندانه عمل کنید و آلت تناسلی با اندازه مناسب داشته باشید.

دیدگاه خود را درج کنید