هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن جنسی کوچه

مانند قدم زدن در تاریکی در امتداد کوچه گل رز، شما باید به آرامی، با آزمون و خطا، بدن شریک زندگی خود را بیاموزید و به احساسات خود گوش دهید که شما را فریب نمی دهند. شریک مرد به پشت دراز می کشد، بازوهای او کمی به طرفین کشیده شده و سرش بلند شده است، پاها کمی در زانو خم شده و در عرض شانه ها قرار می گیرند. زن بین پاهای شریک مرد تا حد امکان نزدیک به آلت تناسلی مرد می نشیند، پاهای او در کنار هم و خم شده است، آنها را روی سینه مرد قرار می دهد، بازوها را صاف، عقب گذاشته و از هم جدا می کند، تکیه گاه روی کف دست است. برای راحتی، شریک زن سر خود را به عقب پرتاب می کند و حرکات را انجام می دهد.

دیدگاه خود را درج کنید