هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن حفاری

هر موقعیتی تجربه جدیدی به شرکا می دهد ، اگر از پشت به رابطه جنسی علاقه دارید ، این یک نسخه را امتحان کنید. زن چهار زانو است؛ مرد پشت سر او ایستاده است به طوری که پاهای او بین پاهای او قرار دارد. شریک زن خود را از کمر گرفته و با حرکت دادن باسن ، او را نزدیکتر و نزدیکتر کرده و ضربه را تقویت می کند. این موقعیت به همسر مرد اجازه می دهد تا نفوذ بسیار عمیقی داشته باشد ، اما در صورت لزوم ، زن می تواند کنترل را  خود به دست گرفته و باسن  ماهرانه حرکت دهد.

دیدگاه خود را درج کنید