هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن خرچنگ

زن با صورت دراز کشیده است ، یک پای او صاف است ، دومی خم شده و بلند است. مرد از بالا دراز می کشد تا یک پا را بین رانهایش بگذارد. او دست خود را به زیر بازوی او می زند تا بتواند صورت شریک زن خود را نوازش کند. برای ثبات بهتر به دست آزاد خود تکیه داده و پاهایش کمی از زانو خم شده است. این موقعیت برای مردانی که دستان قوی دارند خوب است ، این مهم است که زن احساس ناراحتی نکند.

دیدگاه خود را درج کنید