هلوکس - راهنمایی برای روابط عاشقانه بهتر و سلامت شما
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پوزیشن سوارکاری

زن به پشت دراز کشیده و پاها را به پهلوها باز می کند. مرد بین پاهای او قرار دارد ، بدن خود را از طول بازو نگه داشته است. او زانوهای خود را خم می کند و آنها را روی کمر خود قرار می دهد ، او پاهای خود را از هم باز می کند و می تواند لگن خود را به راحتی و آزادانه حرکت دهد. دست های شریک زن کاملا آزاد است .

دیدگاه خود را درج کنید